Warsztaty doskonalenia zawodowego dla Instruktorów i Wykładowców

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla Instruktorów i Wykładowców

TERMINY SZKOLENIA: 

  • JESIEŃ 2019

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów to kurs mający na celu przedłużenie uprawnień instruktora nauki jazdy. Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach organizowanych przez „Super OSK”

Koszt szkolenia – 180 zł

W cenie kursu oferujemy :

  • 10 godzin teorii ze specjalistami ( m.in. egzaminator, psycholog, instruktor i właściciel osk, instruktor techniki jazdy)
  • 4 godziny praktyki ( zajęcia z instruktorami techniki jazdy, trenerami jazdy defensywnej, egzaminatorami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zgłoszenia i zapisy: 
  •  SPH Credo, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła lub telefonicznie 67 214 22 88 / 790 318 888Uczestnicy kursu w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do przedłożenia organizatorowi podpisanej deklaracji, kserokopii legitymacji instruktora nauki jazdy oraz kserokopii prawa jazdy. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia, które zobowiązani są przekazać właściwemu staroście.

Dokumenty do pobrania:

deklaracja+ klauzula 24-11-2018

deklaracja + klauzula 16-12-2018