Nowość- Kursy ADR

Nowość- Kursy ADR

Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych, trujących czy zakaźnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami, które reguluje międzynarodowa konwencja ADR.

By móc uczestniczyć w przewozie materiałów niebezpiecznych, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień czyli Świadectwa ADR!!!

KURSY W RAMACH PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR

  • Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich   klas, który  uprawnia kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich   klas oprócz specjalistycznych, tj.: kl. 1 (materiały wybuchowe), kl. 7 (materiały   promieniotwórcze) i przewozu towarów niebezpiecznych  w cysternach.   

         Liczba godzin szkolenia:  24 godziny zajęć teoretycznych oraz 1 godzina zajęć praktycznych.

         Wymagania dla uczestników kursu: ukończone 21 lat, oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

                                            Cena kursu: 460,00 zł

 

  • Kurs specjalistyczny  przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach uprawnia do przewozu ładunków cysternami wszelkich klas, z wyjątkiem klasy 1 i 7.  Kurs specjalistyczny może być przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub może być realizowany równolegle z nim.

         Liczba godzin szkolenia: 16 godzin zajęć  z czego 1 godzina przypada na zajęcia praktyczne.                                                                                     

         Wymagania dla uczestników kursu: ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, ukończony kurs podstawowy.

                                            Cena kursu: 360,00 zł

 

  • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych – kl. 1 (materiały wybuchowe). Kurs specjalistyczny kl. 1 może być przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub może być realizowany równolegle z nim.

          Liczba godzin szkolenia: 8 godzin zajęć teoretycznych.

          Wymagania dla uczestników kursu: ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, ukończony kurs podstawowy.

                                            Cena kursu: 360,00 zł

 

Wszystkie kursy kończą się egzaminem składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          *Oferowane szkolenia realizowane są we współpracy z innymi podmiotami.