NOWE KWALIFIKACJE – NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA!

NOWE KWALIFIKACJE – NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA!

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii B

Szkolenie + egzamin to koszt 4000 zł

Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ.

Jeśli prowadzenie pojazdu sprawia Ci satysfakcję. Posiadasz łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Umiejętność tłumaczenie innym osobom różnych, nawet skomplikowanych zagadnień – możesz spróbować swoich sił jako instruktor nauki jazdy. To dochodowy zawód, który może stać się pasją i pomóc w zdobyciu pieniędzy na utrzymanie. Szkolenie zawodowe to inwestycja, która pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji oraz nowych możliwości zatrudnienia!

Dobry instruktor nauki jazdy jest dzisiaj na wagę złota. Na szczęście nie trzeba uczęszczać wiele lat do szkoły, aby zdobyć uprawnienia „instruktora” – wystarczy dobrać odpowiednie szkolenie.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu państwowego na instruktora nauki jazdy kat. B.

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

Psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Uczestnik szkolenia będzie potrafił przekazać wiedzę dotyczącą techniki kierowania pojazdem, metodyki nauczania,a także prowadzić zajęcia praktyczne z kandydatem na kierowcę.

Czas szkolenia składa się z: 130 godzin teorii; 94 godzin praktyki; 3 godziny egzaminu wewnętrznego.

Rodzaj uzyskanego zaświadczenia:

Szkolenie na instruktora nauki jazdy wieńczy egzamin przeprowadzany przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę. Pozytywny wynik egzaminu to wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Uczestnik otrzymuje legitymację wydaną ze starostwa oraz indywidualny numer uprawnień pozwalający na utworzenie szkoły nauki jazdy lub rozpoczęcie pracy w tego typu placówkach.

Wymagania od kandydata: Posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B; ważne orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych; ważne orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych; zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet); ksero prawa jazdy oraz dowodu osobistego.

Informacje dodatkowe:

  • Zajęcia organizujemy dla osób prywatnych oraz firm w niewielkich grupach, umożliwiających indywidualne podejście do każdego kursanta.
  • Szkolenie przeprowadzone jest w siedzibie Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH CREDO w Pile.
  • Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, wykwalifikowaną kadrę, praktykę instruktorską z najlepszymi instruktorami.
  • Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH CREDO w Pile współpracuje z gabinetami lekarskimi i pracowniami psychologicznymi, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę.

Już dziś możesz zostać instruktorem nauki jazdy! Nie czekaj, zapisy trwają!

Zapraszamy do kontaktu z naszym centrum szkoleniowym w celu zaplanowania szkolenia.

SPH Credo Sp. z o.o.; al. Wojska Polskiego 43; 64- 920 Piła

Tel.: 606-686-632 E-mail: szkolenia@sphcredo.pl