PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU W CELU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ Urzędu Dozoru Technicznego

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU W CELU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ  Urzędu Dozoru Technicznego

– na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Cena szkolenia 650zł

(z opłatą za egzamin UDT)

Potrafisz obsługiwać urządzenie, jednak brakuje Ci certyfikatu UDT?

Posiadasz świadectwo ukończenia kursu w firmie szkoleniowej, na podstawie którego pracujesz na wózku lub pracodawca wystawił Tobie specjalne zaświadczenie uprawniające do obsługi wózka na terenie jego firmy – więc już niedługo nie będziesz mógł pracować bo niezbędnym do pracy stanie się posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego UDT do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego!

Mamy dla Ciebie specjalną ofertę!

Cel kursu:
Kurs skierowany jest dla osób, które już posiadają zaświadczenie o odbyciu kursu, ale nie posiadają świadectwa kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego oraz osób, które posiadają wiedzę dotyczącą obsługi wózka jezdniowego.

Czas kursu: 8 godzin (6 godzin teoretycznych i 2 godziny praktyczne)

Podczas kursu na zajęciach teoretycznych uczestnik zostanie przygotowany do zdania części teoretycznej egzaminu państwowego.

W trakcie zajęć praktycznych nastąpi weryfikacja umiejętności praktycznych pod kątem korekt poprawności wykonywania odpowiednich czynności (eliminacja niezgodnych z przepisami nawyków) oraz wprowadzenie nowej niezbędnej wiedzy praktycznej do zaliczenia części związanej z obsługą codzienną urządzenia i bezbłędnym przejechania toru egzaminacyjnego UDT.

Dokument uzyskany po kursie:

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Informacje dodatkowe:

  • Zajęcia organizujemy dla osób prywatnych oraz firm.
  • Szkolenie przeprowadzone jest w siedzibie Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH CREDO w Pile.
  • W cenie szkolenia znajduje się koszt materiałów dydaktycznych i opłata za egzamin UDT.

Zdecydowałeś się poszerzać swoje kwalifikacje przy pomocy kursu zawodowego?

Zapraszamy do kontaktu z naszym centrum szkoleniowym w celu zaplanowania szkolenia.

SPH Credo Sp. z o.o.; al. Wojska Polskiego 43; 64- 920 Piła

Tel.: 509 189 289

E-mail: szkolenia@sphcredo.pl