SZKOLENIE OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z mechanicznym napędem podnoszenia

SZKOLENIE OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH  z mechanicznym napędem podnoszenia

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!
Szkolenie + egzamin państwowy UDT to koszt 850zł!! 

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną (łącznie 35 godzin).

Kurs na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego stwarza nowe możliwości zawodowe oraz umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu. Praca operatora może wydawać się z pozoru łatwa, ale wymagana jest w niej duża odpowiedzialność oraz dokładność. Brak odpowiednich umiejętności może prowadzić do strat finansowych i narażenia na niebezpieczeństwo współpracowników.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych oraz przygotowanie słuchacza do uzyskania kwalifikacji (egzamin UDT).

Podczas części teoretycznej kursanci między innymi zdobywają wiedzę z zakresu:

Budowy wózków jezdniowych wraz z wytycznymi dotyczącymi granicznych wartości zużycia eksploatacyjnego sprzętu, mającymi wpływ na bezpieczeństwo obsługi urządzenia, zasad BHP, prawidłowej obsługi urządzenia przy transporcie różnego rodzaju ładunków przy różnym osprzęcie roboczym jak również poznają zasady i przepisy normujące wykonywanie obowiązków służbowych.

Na zajęciach praktycznych przyszli operatorzy wózków jezdniowych nauczą się:

Płynnej bezpiecznej jazdy, prawidłowej obsługi wózka, podnoszenia i transportu ładunków z i do wyznaczonego miejsca oraz wykonywania obsługi codziennej wózka.

Uwaga!!! W ramach kursu kursant posiądzie wiedzę w jaki sposób wymieniać butlę gazową. Ta umiejętność jest bardzo przydatna w obsłudze wózków jezdniowych napędzanych gazem LPG.

Rodzaj uzyskanego zaświadczenia: Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Informacje dodatkowe:

  • Zajęcia organizujemy dla osób prywatnych oraz firm w niewielkich grupach, umożliwiających indywidualne podejście do każdego kursanta.
  • Szkolenie przeprowadzone jest w siedzibie Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH CREDO w Pile. Przygotowanie egzaminu teoretycznego i praktycznego wg. nowych wytycznych UDT, także pozostaje w gestii SPH CREDO.
  • W cenie szkolenia znajduje się koszt materiałów dydaktycznych oraz opłata za egzamin państwowy przed komisją UDT.

Zdecydowałeś się poszerzać swoje kwalifikacje przy pomocy kursu zawodowego?

Zapraszamy do kontaktu z naszym centrum szkoleniowym w celu zaplanowania szkolenia.

SPH Credo Sp. z o.o.; al. Wojska Polskiego 43; 64- 920 Piła

Tel.: 509 189 289

E-mail: szkolenia@sphcredo.pl