Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne

Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne

Trwa nabór!
Celem szkolenia jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe, a także przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

Kurs przygotowuje do prawidłowego wykonywania zadań służbowych w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie skierowane jest do konwojentów i kierowców pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych oraz pojazdów specjalnych (bankowozów), instytucji finansowych posiadających wewnętrzne służby ochrony.

 Program kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne obejmuje:
1.  Podstawy techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych.
2.  Przepisy ruchu drogowego.
3.  Problematyka wypadków drogowych i psychologii transportu
4. Jazda w warunkach specjalnych.
Szkolenie przeprowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Odbywa się w ciągu dwóch dni w Bydgoszczy. Pierwszego dnia  przeprowadzana jest część teoretyczna, natomiast drugiego część praktyczna i egzamin. Szkolenie zakończone jest sprawdzeniem poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu, niezbędnego do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne niezbędne są badania lekarskie i psychologiczne, które oferujemy w promocyjnej cenie.

KURS OBOWIĄZKOWY:  od dnia 19 stycznia 2013 dla Zespołów ratownictwa medycznego, górskiego, wodnego, chemicznego, innych jednostek używanych w związku z ratowaniem życia lub zdrowia, Straży miejskiej lub gminnej, Służby Parku Narodowego od dnia 4 stycznia 2016 dla Policji, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Inspekcji Transportu Drogowego, kontroli skarbowej.

Ilość godzin kursu: 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych, Cena: 1100 zł brutto (w cenie szkolenia badania psychologiczne oraz lekarskie)

Do Państwa dyspozycji jesteśmy 5 dni w tygodniu w naszej siedzibie – CSiDZ CREDO, Piła, Aleja Wojska Polskiego 43, wjazd od ulicy Lotniczej, nieopodal dawnej wieży ciśnień. Pracujemy dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
Możecie się Państwo skontaktować z nami także pod numerami telefonów:
67/214-22-55, 67/214-22-88 wew. 31, 27,  kom. 509 189 289
Zapraszamy !