Kurs dla opiekunów w żłobku lub klubie

Kurs dla opiekunów w żłobku lub klubie

Trwa nabór!!  – zadzwoń już dziś!

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym do sprawowania opieki nad dziećmi już od  20 tygodnia życia. Opiekunem może zostać osoba fizyczna, która chciałaby podjąć zatrudnienie w żłobku lub klubie maluszka.

PRZEBIEG SZKOLENIA Zajęcia zorganizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. 69 poz. 368). Plan szkolenia obejmuje 280 godzin, w tym 200 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godzin praktyk. Zajęcia teoretyczne w formie wykładów oraz warsztatów przeprowadzane będą w Pile w siedzibie firmy SPH CREDO w nowoczesnej klimatyzowanej sali wykładowej.Zajęcia praktyczne odbywać się będą w żłobkach lub klubach maluszka w Pile.

WYMAGANIA Uczestnik szkolenia musi mieć ukończone 18 lat, nieposzlakowaną opinię oraz minimum średnie wykształcenie. Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest złożenie oświadczenia o niekaralności.

PO SZKOLENIU  Osoba, która otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie maluszka.

Liczba godzin kursu: 280, Cena: 1500 zł brutto