Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Termin Kursu 13-16. 06. 2019 r.!! CENA -250 zł !! 

Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (koloniach, zimowiskach, obozach). Uprawnienia uzyskuje się po zdaniu egzaminu wewnętrznego.