Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

 CENA -250 zł 

Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (koloniach, zimowiskach, obozach). Uprawnienia uzyskuje się po zdaniu egzaminu wewnętrznego.