KURS WYMIANY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

KURS WYMIANY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

KURS WYMIANY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

Cena kursu 50zł

Zgodnie z obowiązującym prawem, operatorzy wózków jezdniowych, aby wymieniać butle gazowe, muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie z obsługi wymiany butli gazowych.

Koniecznością jest, zatem ukończenie kursu wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych, który oferuje nasza firma.

Cel kursu:
Kurs przeznaczony jest głównie dla operatorów wózków, którzy wcześniej uzyskali uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, a nie posiadają uprawnień do wymiany butli w wózkach zasilanych płynnym gazem oraz osób, które będą dokonywać wymiany butli w urządzeniach technicznych.

Uwaga!!! Osoby, które ukończą kurs na kierowcę wózka jezdniowego, w Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH Credo – jednocześnie przechodzą kurs wymiany butli gazowych.

Program kursu:

Program kursu obejmuje część teoretyczną i praktyczną (łącznie 8 godzin).

  • Przygotowanie kursanta do wykonywania czynności związanych z wymianą butli.
  • Wymiana butli wykonana przez instruktora.
  • Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia.
  • Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia.
  • Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika kursu.
  • Egzamin końcowy.

Rodzaj uzyskanego zaświadczenia:

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają świadectwo wg. wzoru MEN, uprawniające do wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych (urządzeniach technicznych).

Informacje dodatkowe:

  • Zajęcia organizujemy dla osób prywatnych oraz firm.
  • Szkolenie przeprowadzone jest w siedzibie Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH CREDO w Pile.
  • W cenie szkolenia znajduje się koszt materiałów dydaktycznych.

Zdecydowałeś się poszerzać swoje kwalifikacje przy pomocy kursu zawodowego?

Zapraszamy do kontaktu z naszym centrum szkoleniowym w celu zaplanowania szkolenia.

SPH Credo Sp. z o.o.; Al. Wojska Polskiego 43; 64- 920 Piła

Tel.: 509 189 289

E-mail: szkolenia@sphcredo.pl