Szkolenia i kursy

Nowość- PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU UDT - na wózki jezdniowe podnośnikowe

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU W CELU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ Urzędu Dozoru Technicznego – na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Cena szkolenia 450zł (z opłatą za egzamin UDT)

Potrafisz obsługiwać urządzenie, jednak brakuje Ci certyfikatu UDT? Posiadasz świadectwo ukończenia kursu w firmie szkoleniowej, na podstawie którego pracujesz na wózku lub pracodawca wystawił Tobie specjalne zaświadczenie uprawniające do obsługi wózka na terenie jego firmy – więc już niedługo nie będziesz mógł pracować bo niezbędnym do pracy stanie się posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego UDT do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego!

Mamy dla Ciebie specjalną ofertę!

Cel kursu: Kurs skierowany jest dla osób, które już posiadają zaświadczenie o odbyciu kursu, ale nie posiadają świadectwa kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego oraz osób, które posiadają wiedzę dotyczącą obsługi wózka jezdniowego.

Czas kursu: 8 godzin (6 godzin teoretycznych i 2 godziny praktyczne) Podczas kursu na zajęciach teoretycznych uczestnik zostanie przygotowany do zdania części teoretycznej egzaminu państwowego. W trakcie zajęć praktycznych nastąpi weryfikacja umiejętności praktycznych pod kątem korekt poprawności wykonywania odpowiednich czynności (eliminacja niezgodnych z przepisami nawyków) oraz wprowadzenie nowej niezbędnej wiedzy praktycznej do zaliczenia części związanej z obsługą codzienną urządzenia i bezbłędnym przejechania toru egzaminacyjnego UDT. Dokument uzyskany po kursie: Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Informacje dodatkowe: Zajęcia organizujemy dla osób prywatnych oraz firm. Szkolenie przeprowadzone jest w siedzibie Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH CREDO w Pile. W cenie szkolenia znajduje się koszt materiałów dydaktycznych i opłata za egzamin UDT.

Zdecydowałeś się poszerzać swoje kwalifikacje przy pomocy kursu zawodowego? Zapraszamy do kontaktu z naszym centrum szkoleniowym w celu zaplanowania szkolenia.

SPH Credo Sp. z o.o.; al. Wojska Polskiego 43; 64- 920 Piła

Tel.: 509 189 289

E-mail: szkolenia@sphcredo.pl

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

SZKOLENIE OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z mechanicznym napędem podnoszenia Szkolenie + egzamin państwowy UDT to koszt 650zł Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną (łącznie 35 godzin). Kurs na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego stwarza nowe możliwości zawodowe oraz umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu. Praca operatora może wydawać się z pozoru łatwa, ale wymagana jest w niej duża odpowiedzialność oraz dokładność. Brak odpowiednich umiejętności może prowadzić do strat finansowych i narażenia na niebezpieczeństwo współpracowników.

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych oraz przygotowanie słuchacza do uzyskania kwalifikacji (egzamin UDT).

Podczas części teoretycznej kursanci między innymi zdobywają wiedzę z zakresu: Budowy wózków jezdniowych wraz z wytycznymi dotyczącymi granicznych wartości zużycia eksploatacyjnego sprzętu, mającymi wpływ na bezpieczeństwo obsługi urządzenia, zasad BHP, prawidłowej obsługi urządzenia przy transporcie różnego rodzaju ładunków przy różnym osprzęcie roboczym jak również poznają zasady i przepisy normujące wykonywanie obowiązków służbowych.

Na zajęciach praktycznych przyszli operatorzy wózków jezdniowych nauczą się: Płynnej bezpiecznej jazdy, prawidłowej obsługi wózka, podnoszenia i transportu ładunków z i do wyznaczonego miejsca oraz wykonywania obsługi codziennej wózka.

Uwaga!!! W ramach kursu kursant posiądzie wiedzę w jaki sposób wymieniać butlę gazową. Ta umiejętność jest bardzo przydatna w obsłudze wózków jezdniowych napędzanych gazem LPG.

Rodzaj uzyskanego zaświadczenia: Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Informacje dodatkowe: Zajęcia organizujemy dla osób prywatnych oraz firm w niewielkich grupach, umożliwiających indywidualne podejście do każdego kursanta. Szkolenie przeprowadzone jest w siedzibie Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH CREDO w Pile. Przygotowanie egzaminu teoretycznego i praktycznego wg. nowych wytycznych UDT, także pozostaje w gestii SPH CREDO. W cenie szkolenia znajduje się koszt materiałów dydaktycznych oraz opłata za egzamin państwowy przed komisją UDT.

Zdecydowałeś się poszerzać swoje kwalifikacje przy pomocy kursu zawodowego? Zapraszamy do kontaktu z naszym centrum szkoleniowym w celu zaplanowania szkolenia.

SPH Credo Sp. z o.o.; al. Wojska Polskiego 43; 64- 920 Piła

Tel.: 509 189 289

E-mail: szkolenia@sphcredo.pl

SZKOLENIE WYMIANA BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

KURS WYMIANY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH Cena kursu 50zł

Zgodnie z obowiązującym prawem, operatorzy wózków jezdniowych, aby wymieniać butle gazowe, muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie z obsługi wymiany butli gazowych. Koniecznością jest, zatem ukończenie kursu wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych, który oferuje nasza firma.

Cel kursu: Kurs przeznaczony jest głównie dla operatorów wózków, którzy wcześniej uzyskali uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, a nie posiadają uprawnień do wymiany butli w wózkach zasilanych płynnym gazem oraz osób, które będą dokonywać wymiany butli w urządzeniach technicznych.

Uwaga!!! Osoby, które ukończą kurs na kierowcę wózka jezdniowego, w Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH Credo – jednocześnie przechodzą kurs wymiany butli gazowych.

Program kursu: Program kursu obejmuje część teoretyczną i praktyczną (łącznie 8 godzin).

Przygotowanie kursanta do wykonywania czynności związanych z wymianą butli. Wymiana butli wykonana przez instruktora. Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia. Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia. Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika kursu. Egzamin końcowy.

Rodzaj uzyskanego zaświadczenia: Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają świadectwo wg. wzoru MEN, uprawniające do wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych (urządzeniach technicznych).

Informacje dodatkowe: Zajęcia organizujemy dla osób prywatnych oraz firm. Szkolenie przeprowadzone jest w siedzibie Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego – SPH CREDO w Pile. W cenie szkolenia znajduje się koszt materiałów dydaktycznych.

Zdecydowałeś się poszerzać swoje kwalifikacje przy pomocy kursu zawodowego? Zapraszamy do kontaktu z naszym centrum szkoleniowym w celu zaplanowania szkolenia.

SPH Credo Sp. z o.o.; Al. Wojska Polskiego 43; 64- 920 Piła

Tel.: 509 189 289

E-mail: szkolenia@sphcredo.pl